Vitajte na stránkach Gideon Technology

Kontakt

MODERNÁ FINANČNÁ SPRÁVA

Certifikované digitálne riešenia, ktoré vytvárajú prepojenie medzi podnikateľskými subjektami a finančnou správou, nielen znižujú byrokraciu ako takú, ale hlavne vysoko zefektívňujú účtovné procesy ako u podnikateľských subjektov, tak aj následný zber, spracovanie a vyhodnocovanie relevantných informácií pri výbere daní finančnou správou. Automatické predvyplnenie priznania k DPH, súvisiaceho kontrolného výkazu alebo priznania dane z príjmu PO, to všetko a ešte viac je možné získať z pohľadu podnikateľa využitím našich digitálnych riešení ako:

  • E-WALLET
  • E-INVOICE
  • NEOCUBE

E-WALLET

Jednoduché vystavovanie príjmových pokladničných dokladov, priame napojenie na existujúci systém eKasa. Elektronické posielanie príjmových dokladov, ak to umožňuje miestna legislatíva.

E-INVOICE

Evidencia vystavovaných faktúr s prepojením na finančnú správu, čo umožňuje automatizáciu vypĺňania daňových priznaní a KV. Systém tak vytvára časové úspory, tiež priame úspory na nákladoch, súvisiacich s nákupom účtovných služieb. Riešenie zahŕňa aj potreby malých podnikateľov a dopĺňa funkcionality systému VRP.

NEOCUBE

Integrácia všetkých digitálnych nástrojov ako eKasa, eWallet a eInvoice pri použití umelej inteligencie (AI), čím vytvára priestor na automatické vytvárania dokumentov ako daňové priznanie, kontrolné a súhrnné výkazy alebo mesačné výkazy poistného a príspevkov. Výrazne eliminuje administratívne procesy.

Software

PRÍNOSY SÚSTAVY TÝCHTO DIGITÁLNYCH RIEŠENÍ Z POHĽADU ŠTÁTU SÚ VŠAK ĎALEKO HODNOTNEJŠIE.

Zavedenie nástroja eInvoice predstavuje nárast na výbere DPH min o 5% (na základe z údajov finančných správ členských krajín EÚ). Konkrétne tak napr. pre Slovensko pri výbere 8 078,84 mil. EUR predstavuje 5 % nárast 400 mil. EUR.

Integrovaná evidencia účtovných dokladov finančnou správou prostredníctvom našich technológií ďalej vytvára priestor pre zvýšenie kapacity daňových kontrol o 10000 %, teda v podmienkach SR o viac ako 100 tis. kontrol viac ako doteraz, pričom celý čas hovoríme o zbere a vyhodnocovaní údajov umelou inteligenciu (AI) v režime 24/7.

Práve AI zohráva kľúčovú úlohu v odhaľovaní 80% daňových únikov, ktoré vytvára 20 % podnikateľov a v rámci existujúcej daňovej medzery využitie nášho digitálneho „balíčka“ počíta s jej znížením z 26,9 % na 0,1 %, nakoľko systém eviduje 99,9 % podkladov, ktoré tvoria DPH.

Naša spoločnosť zabezpečila odborných obchodných konzultantov a navrhla metodiku v mnohých projektoch pre ministerstvá financií a daňové a colné správy v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúsku, Srbsku, Švédsku, Fínsku, a Estónsku.